บิวตี้บีช รีสอร์ท
การสร้างคุณค่าที่กลุ่มเป้าหมายต้องการและการสร้างความแตกต่างของรีสอร์ท
ภาพสวน Tropical Garden
ภาพบังกะโลบิวตี้
แผนผังของห้องพัก
แผนที่ไปรีสอร์ท
รายละเอียดและราคาเช่า
กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อชี้แจงจากรีสอร์ท