พิมพ์หน้านี้
           เนื่องจากพื้นที่หน้ากว้างของรีสอร์ทติดชายหาดยาวถึง 126 เมตร ท่านดูตามแผนผังห้องพักจะเห็นได้ว่า ทุกห้องเห็นทะเลเต็มตาเท่าๆ กันนะครับ ไม้มีบ้านพักหลังใดถูกบ้านพักอีกหลังหนึ่งบังวิวทะเลอย่างแน่นอน เราขอยืนยันตามนี้นะครับ บ้านพักที่อยู่ห่างชายหาดที่สุดอยู่ห่างชายหาดเพียง 30 เมตร เท่านั้น

แผนผังของรีสอร์ท